Certifikace

dle ISO 9001

Mlýn Havlíčkův Brod má certifikován systém kritických bodů ve výrobě a produkuje výrobky dle ISO 9001.